Giuseppe Pontiggia

33 frasi, citazioni, aforismi

Chi si accontenta non gode.
Giuseppe Pontiggia
L'occasione fa l'uomo onesto.
Giuseppe Pontiggia
L'assente ha sempre ragione.
Giuseppe Pontiggia