Modestia

68 frasi, citazioni, aforismi

Tutti i grandi sono modesti.
Gotthold Ephraim Lessing